اقتصاد غذا- پایگاه خبری صنایع غذایی و کشاورزی ایران فودپرس
   :خاطرات صنعت روغن نباتی و دانه های روغنی/49
 :خاطرات صنعت روغن
    :5/9/1391
    : http://www.foodpress.ir/Gallery/post-49714
    :http://www.foodpress.ir
خاطرات صنعت روغن نباتی و دانه های روغنی/49

مدیران ستادی و روسای نمایندگی های شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در میدان دانه های روغنی پارس آباد مغان