یک شنبه 22 فروردين ماه 1400  -  Sunday, April 11, 2021
eco 1pegahچاپ و بسته بندی2
یادداشت
1
دو شنبه 1 دى ماه 1393 ساعت 12:53

بایزید مردوخی

کمال بودجه نویسی

بایزید مردوخی

تـلـاش همواره بر این بوده تا نظام بودجه ریزی ما به سمت کمال رود ولی در دورهای حدود هشت سال پیش نظام بودجه ریزی ما، هم از نظر ساختار و هم از نظر تخصیــص منابع به کل تغییر کرد. تعداد زیادی ردیف های بودجه ای پیدا شدند که مشخص نیست اینها چه ضرورتی دارند و به کجا پرداخت می شوند.

اگر بخواهیم بودجه سالمی داشته باشیم، این ردیف ها همگی باید حذف شود. این بودجه باید شفاف شده و ابهام درباره جداول و منابع اختصاص دادهشده به آن برطرف شود. متاسفانه باید اینطور گفت که در این دو دوره، بودجه به یک سیاهه شبیه بود. دولتی ها تصور می کردند هرچه قانون بودجه را مختصر و خالصه تر ارائه کنند بهتر اســت، اما چنین نیست. در قوانین بودجه ای فعلی حتی امکان مقایسه سنواتی نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر بودجه سه ستونی در سالهای گذشته یک ستونه شد. به این معنا که سالهای اخیر، ستون ســال بودجه تنها شامل ستون سال آینده و بودجه پیشبینی شــده بود و ستونهای سال قبل و عملکرد به طورکلی از بودجه ارائهشــده به مجلس حذف شــد. منطقا هر نمایندهای اگر بخواهد درباره بودجه اســتانی و منطقه ای قضاوت کند باید امکان قضاوت و مقایســه داشته باشد و نمی شود با بودجه یک ستونی درباره ابعاد مختلف بودجه قضاوت کرد.

نماینده باید بداند در گذشته در آن ردیف خاص چه بوده تا در صورت نیاز بتواند درباره چگونگی و چرایی اجرایی شدن یا نشدن بودجه گذشته سوال کند و آن توضیح ها میتواند در تصمیم گیری نماینده موثر باشد.

متاسفانه آفت ســالهای پیش این بوده که نظارت بسیار پراکنده شده و دستگاههای نظارت بر عملکردها متعدد شده و همین مسئله کار را مخدوش کرده و متاسفانه فقدان حضور سازمان برنامه نیز تاثیر منفی مضاعفی داشته است.
لطفا ایمیل واقعی خود را وارد نمائید زیرا بلافاصله پس از انتشار نظرتان موضوع به وسیله ایمیل به اطلاع شما رسانده خواهد شد.
نظرسنجی
عملکرد کانون انجمنهای صنایع غذایی را در دفاع از صنعت غذا چگونه ارزیابی می کنید؟
زرفروکتوز1
روغن اویلا/ صنعت غذایی کوروش
shirinvatan
pegah2
لاکیدووو
شیرین عسل1
tabiat
mihan
goncheh1
haraz1
nazgol
اشتراک فودپرس
جهت دریافت آخرین اخبار
اطلاعات خود را وارد فرمایید
لغو عضویت
packagingart
گروه صنایع  غذایی نان آوران
vioni
آرد سازی پوسان
انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران
صنایع غذایی مسرور
حلبچی
انجمن آبها معدنی  و آشامیدنی ایران
گروه صنعتی نان سحر
صنایع غذایی سحر همدان
آیدین
گروه صنعتی پارس استا
تیتر20
تک ماکارون
ارسال پیامک
زر ماکارون
رستوران حاج محسن1
tejarat talaie
صنایع غذایی دلوسه
صنایع غذایی ب آ
آب معدنی واتا